Ev / Fiziksel Özellikler

Fiziksel Özellikler

Fransızca Fiziksel Özellikler

Fransızca Fiziksel Özellikler | Fransızcafe.com

  Fiziksel Özellikler bavard -geveze beau -yakışıklı bon -iyi calme- sakin célibat-aire- bekar charmant -büyüleyici chauve -kel cher -pahallı compréhensif- anlayışlı discret -sağduyulu divorcé -dul ennuyeux- sıkıcı extroverti- dost canlısı fiancé -nişanlı généreux -cömert gentil -güzel grand -büyük gros -şişman heureux -mutlu impatient -sabırsız intellectuel -zeki intelligent -akıllı intéressant- ilginç …

Daha Fazla.. »