Ev / Saatler

Saatler

Saatler

Saatler

Quelle heure est-il ? (Saat Kaç?)

Eğer Fransızca sayıları biliyorsanız Fransızca saatleri çok rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Fransızcadaki saat yapısı tıpkı İngilizcedeki gibidir. Mantığı çok basittir hazırladığım tabloda bulabileceğiniz tüm saat örneklerini yazdım ve altına ek açıklamalar ekledim. Ayrıca her zaman olduğu gibi öğrenimi pekiştirmek amacıyla en alt kısma hazırladığım Fransızca saatler ile ilgili örnek cümlelere göz atabilirsiniz.

Fransızca-İngilizce saat yapısı benzerliğini anlamak için buradaki örneklere bakalım.

Il est une heure = It is one o’clock

Il est deux heures dix = It is ten past two o’clock.

Il est neuf heures et demie = It is half past nine

Il est cinq heures et quart = It is quarter past five

Il est dix heures moins le dix = It is ten to ten

SAAT FRANSIZCA TÜRKÇE
01:00 Il est une heure

Il est 1h 00.

Saat bir
02:00 Il est deux heures

Il est 2h 00.

Saat iki
07:00 Il est sept heures

Il est sept heures du matin

Il est 7h 00.

Saat yedi

Saat sabah yedi

10:00 Il est dix heures

Il est 10h 00.

Saat on
12:00 Il est douze heures

Il est midi

Saat on iki

Öğlen

15:00 Il est trois heures de l’après-midi

Il est quinze heures

Il est 15h 00

Saat öğleden sonra üç

Saat on beş

19:00 Il est sept heures du soir

Il est dix-neuf heures

Il est 19h 00

Saat akşam yedi

Saat on dokuz

24:00 Il est vingt-quatre heures.

Il est douze heures du soir

Il est minuit.

Saat yirmi dört

Saat gece on iki

Gece Yarısı

01:10 Il est une heure dix

Il est 1h 10

Saat bir on (geçiyor)
10:25 Il est dix-heures vingt-cinq

Il est 10h 25.

Saat on yirmibeş (geçiyor)
8:15 Il est huit heures et quart

Il est huit heures quinze

Il est 5h 15.

Saat sekiz çeyrek

Saat sekiz on beş

8:30 Il est huit heures et demie

Il est huit heures trente

Il est 8h 30

Saat sekiz buçuk

Saat sekiz otuz

08:45 Il est neuf heures moins le quart

Il est neuf heures moins quinze

Il est huit heures quarante-cinq

Il est 8h 45.

Saat dokuza çeyrek var

Saat dokuza on beş var

Saat sekiz kırk beş

7:50 Il est huit heures moins dix

Il est sept heures cinquante

Il est 7h 50

Saat sekize on var

Saat yedi elli

Kelime Bilgisi

du matin: sabah, sabahleyin

de l’après-midi: Öğleden sonra

du soir: akşam, akşamleyin

et quart: çevrek

et demie: buçuk

moins: kala

midi: öğlen

minuit: gece

Saatler

Saatler SAAT FRANSIZCA(İngilizce) TÜRKÇE 01:00 Il est une heure (It is one o’clock) Saat bir 03:00 Il est trois heures (It is three o’clock) Saat üç 05:00 Il est cinq heures (It is five o’clock) Saat beş 10:00 Il est dix heures (It is ten o’clock) Saat on 12:00 Il …

Daha Fazla.. »