Masculin – Féminin

masculin-féminin.

 

TIKLA İNDİR

Maculin – Féminin

Cinsiyetin belirlenmesine ilişkin kurallar

1-) Ağaç isimleri eril (masculin), meyve isimleri dişildir( feminin) 
Un pommier ( elma ağacı) une pomme ( elma) 
2-) Sonu ‘–e’ ile biten ülke isimleri dişildir ( f) sonunda ‘-e’ olmayanlar erildir (m) 
La Turquie Le Canada 
3-) Eskiden sadece erkeklerin çalıştığı meslekler erildir (m). 
Le professeur ( öğretmen) Le juge (yargıç) 
4-) Sonu ‘ –age , -ail, -ard, -eau, -isme, -ment, -ron ‘ ile biten isimler istisnalar durumunda erildir (m). 
Le courage (cesaret), le travail ( çalışma), le brouillard (sis), le chateau ( şato ) 
Le nationalisme ( ulusculuk), le complement (tümleç) moucheron ( sinek ) 
İstisnalar: la page (sayfa), le plage ( plaj), l’image ( görüntü) la cage ( korunak ), 
La rage ( ırk) 
5-) Ölçü birimleri erildir. (m) 
Un métre ( metre) Un litre ( litre) Un kilo ( kilo ) 
6-) Cümle sonunda aynı ünsüz harfin çift kullanımı arkasından ‘-e’ harfi gelen kelimeler istisnalar dışında dişildir (f) 
La ville ( şehir ), la dette ( borç ), la vedette ( aday ) 
İstisnalar: le squelette (iskelet) , le télégramme ( telgraf ) gibi 
7-) Sonu ‘ –sion, -tion, -ence, -rie ’ ile biten kelimeler istisnalar dışında dişildir (f) 
La télévision ( televizyon), la déclaration (duyuru), une ésricerie ( bakkal) 
La conférense ( konferans) 
İstisnalar: le silence ( sessizlik) 
😎 Sonu ‘-E, -ee, Kelimeler ve istisnalar Dışında dişildir (f) biten -te ada 
Şirketi (toplum), cami (cami), özgürlük (Özgürlük) 
İstisnalar: lise (okuma), müze (Muze) yan (kenar) 
9-) Sonu ‘- Eur, bir, istisalr Dışında dişildir (f) biten -esse, -isse ada 
derinliği (derinlik), gençlik (gençlik), sarılık (sarılık) 
İstisnalar: mutluluk (iyilik), onur (gurur) 
10-) sonu ‘Kelimeler istisalar Dışında dişildir (f) biten -ür ada 
yara (yara), literatür (edebiyat)
-tude ‘biten ada 11-) sonu’ Kelimeler istisnalar Dışında dişildir (f) 
tek başına alındığında, (Yalnizlik), anksiyete (endişe)
12-) Renk bildiren isimler erildir (m) 
Le blue ( mavi ), le noir ( siyah ), le blanc ( beyaz )
13-) maden adları erildir (m) 
Le fer ( demir ) le cuivre ( bakır)
14-) Gün, ay, mevsim, yön adları, rüzgar adları, rakamlar, harfler, müzik notaları,sıfat 
mastarlardan oluşan değişmez isimler genelde erildir (m)
le samadi ( cumartesi) le lundi (pazartesi) le mardi ( Salı )
le janvier ( ocak) le mars ( mart) le avril ( nisan )
le printemps ( ilkbahar ) le lété ( yaz ), l’automme (sonbahar) l’hiver ( kış)
15-) Hastalık ve bilim isimleri genelde dişildir (f) 
La grippe ( grip), la chimie ( kimya ), la biologie ( biyoloji)

Related posts

Leave a Comment