Şimdiki Zaman – 1.grup fiiller

1.grup filler-fransizcafe

Şimdiki Zaman – 1.grup fiiller

BİRİNCİ GRUP FİİLLER – Les Verbes du Premier Group
Fransızca da fiiller üç gruba ayrılmaktadır. Birinci grup fiilleri sonu ”er” ile biten fiiller olarak tanımlayabiliriz. Ancak ”aller”  istisna olarak bu grubun dışında kalmaktadır ve birinci grup fiiller çekim aşamasında en kolay olanlarıdır.

* Birinci grup fiillerin çekimini yaparken ”er” takısını kaldırıp kişi zamirine göre şu ekleri fiile ekliyoruz.

”CHANTER”; Şarkı söylemek

Je chante                      – e
Tu chantes                    – es
Il/Elle chante                – e 
Nous chantons              – ons
Vous chantez                 – ez
Ils/elles chantent           – ent

Birinci grup fiillere birçok örnek verebiliriz;
Je parle                              
Tu parles                                        
Il/elle parle                           
Nous parlons
Vous parlez
Ils/elles parlent

      ^^
<Jö parl>
<Tü parl>
<Il parl>
<Nu parlon>
< vu parle>
< Il/el parl>

🔷   KELİMELER VOCABULAIRE

regarder un film – parler – étudier – travailler – communiquer – trouver – penser – utiliser – écouter – marcher bien – mémoriser

🎧  DİYALOG – DIALOGUE

TIKLA İNDİR

🔷  ALIŞTIRMALAR – EXERCICES

TIKLA İNDİR

Related posts

Leave a Comment